Nieuws

Leefbaarheidsbokaal

In West Betuwe zorgen inwoners met elkaar voor de leefbaarheid van onze gemeente. Ze zorgen er samen voor dat het leven in de dorpen en twee stadjes aangenaam is. Zo starten inwoners bijvoorbeeld initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan, starten ze een wandelgroep of organiseren ze een wekelijkse ontmoeting. Sommige inwoners maken zich juist weer hard voor duurzaamheid in het dorp of zetten initiatieven op om nieuwkomers de weg te wijzen in onze gemeente. Al deze initiatieven zijn cruciaal voor de leefbaarheid in West Betuwe. Tijdens het West Betuwe Jam festival, dat plaatsvindt op 21 en 22 juni, willen we het belang van al deze initiatieven extra onder de aandacht brengen en inwoners die vrijwillig actief zijn in het zonnetje zetten. Dit doen we onder andere met het uitreiken van een leefbaarheidsbokaal. Een deskundige jury selecteert uit de aanmeldingen per categorie 3 of 5 genomineerde initiatieven. Deze initiatieven worden op het festival gepresenteerd. Bezoekers van het festival kunnen tijdens hun bezoek hun stem uitbrengen op de genomineerden. Op de zaterdag van het festival wordt de winnaar bekend gemaakt en zal de leefbaarheidsbokaal worden uitgereikt.


PERSBERICHT Doe mee met beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland

Inwoners in het buitengebied van Gelderland kunnen zich nu aanmelden voor het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland. Het Cultuurfonds Gelderland en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen een impuls geven aan het cultuurlandschap met streekeigen erven en bijbehorende beplanting. Inwoners krijgen advies en ondersteuning om op hun erf inheemse beplanting te plaatsen om de biodiversiteit te versterken. Denk aan karakteristieke landschapselementen zoals knotwilgen, vogelbosje, elzenrijen, houtsingel, struweelhagen en/of hoogstambomen. Op donderdag 25 april organiseren zij hierover een webinar. Deelnemers kunnen zich voor de webinar en de actie aanmelden via de website van SLG: slgelderland.nl/projecten/maak-je-erf-goed-gelderland.

Het beplantingsproject is een unieke kans voor inwoners in het buitengebied van Gelderland, die hun erven willen verfraaien met streekeigen beplanting.

Plan van adviseur
Na aanmelding maakt een adviseur van SLG op basis van de wensen van de eigenaar een landschapsplan met de in het landschapstype bijpassende struiken en bomen, en brengt indien nodig een veldbezoek. Naast een uitgewerkt plan ontvangen deelnemers een aanbieding voor betaalbare aanschaf van beplanting om het erf aantrekkelijker te maken. Komende winter wordt het plantmateriaal thuis bezorgd.

Webinar 25 april
Tijdens de webinar ‘Maak je erf goed Gelderland’ op donderdag 25 april om 19.30 uur wordt uitleg gegeven over de werkwijze van het project. Ook vertelt Jelle Linders, adviseur van SLG, een boeiend verhaal over de verschillende Gelderse landschapstypen, de kenmerkende landschapselementen, over het traditionele boerenerf en hoe je de biodiversiteit kunt versterken. De webinar is interessant voor iedereen, ook als je niet deelneemt aan het project, en begint om 19.30 uur. Meer informatie en een aanmeldformulier vind je op slgelderland.nl/projecten/maak-je-erf-goed-gelderland.

Versterking cultuurlandschap en biodiversiteit
Met het beplantingsproject Maak je erf goed Gelderland willen het Cultuurfonds Gelderland en SLG landschapselementen terugbrengen en zo de biodiversiteit bevorderen en de identiteit van onze omgeving versterken.
Een erf dat goed aansluit op het landschap levert een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Dit geldt voor het aanbrengen van landschapselementen zoals struweelhagen en knotwilgen. Het zorgt ervoor dat dieren zich in een gebied kunnen verplaatsen. Ook zorgt veel groen voor voedsel en beschutting. Daarnaast draagt het bij aan de identiteit van een streek.

Over Stichting Landschapsbeheer Gelderland
Stichting Landschapsbeheer Gelderland zet zich sinds 1986 in voor het behouden en versterken van de kwaliteit van het cultuurlandschap in Gelderland.


Over het Cultuurfonds
Het Cultuurfonds investeert elk jaar ruim 40 miljoen euro in cultuur en natuur. Dat geld gaat naar zo’n 3.500 projecten door heel Nederland, in het Caribisch deel van het koninkrijk en in Suriname. Dat doen we met de bijdrage van de VriendenLoterij en Nederlandse Loterij, van onze schenkers en donateurs en samen met onze partners. Het Cultuurfonds


Weekendafsluiting N830 bij Tuil

Van vrijdag 12 april 19.00 uur tot maandagochtend 15 april 5.00 uur, sluiten we de N830 bij Tuil voor alle verkeer. Dit is noodzakelijk vanwege herstelwerkzaamheden aan de asfaltverharding van de N830. De werkzaamheden worden in één weekend uitgevoerd en afgerond. Het doorgaand verkeer wordt omgeleid. Tuil is vanaf het oosten via de rotonde bij de Havenstraat bereikbaar, en vanaf het westen via de Enggraaf danwel de Buitenweg.

Lijnbussen, hulpdiensten, landbouwverkeer en fietsers worden via de Waalbandijk, parallel aan de N830, geleid. Dit wordt geregeld via verkeersregelaars die dag en nacht aanwezig zijn. Het overige verkeer volgt ingestelde omleidingsroutes. De verkeersmaatregelen en omleidingsroutes zijn besproken en afgestemd met de provincie Gelderland, de gemeente West Betuwe en de hulpdiensten. 

De bushalte ter hoogte van de Kortestraat is tijdelijk buiten gebruik.

Omwonenden kunnen geluidshinder ervaren, met name gedurende de eerste nacht. Wij voeren dan freeswerkzaamheden uit. De bouwplaats wordt gedurende de gehele periode verlicht.

Afsluiting Tuil
Omleidingsroute

Nieuwsbrief

Er is weer een nieuwsbrief! Lees het laatste nieuws over wat er in ons dorp speelt hieronder: