Kernagenda

Van wensen naar uitvoering

De gemeente West Betuwe en een groep inwoners en vrijwilligers van Waardenburg maken zich samen sterk voor prettig wonen en leven in Waardenburg en het buitengebied. De kernagenda vormt hiervoor een belangrijke leidraad. Op deze agenda staan de punten die het resultaat zijn van de gesprekken tot nu toe.

Start
Op 28 juni 2022 is de gebiedsvisie Waardenburg aangeboden aan de gemeenteraad. De gebiedsvisie is gemaakt voor en door het dorp en is de basis voor de kernagenda. Op 6 juli 2022 is er een inwonersavond over de kernagenda georganiseerd en is er een werkgroep kernagenda gestart.


Uitvoering
Er wordt gekeken welke punten op de agenda uitvoerbaar zijn. Deze punten pakken vervolgens de inwoners zelf, de gemeente of andere organisaties (provincie, waterschap, etc.) op. Of we doen
het samen. Er is budget per kern geregeld om punten op de kernagenda te realiseren. Soms lukt het helaas ook niet om een agendapunt uit te voeren. Dan kijken we samen wat er eventueel welmogelijk is.

Lees snel verder en ontdek de punten die op de kernagenda van Waardenburg staan

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief maart 2024