Kernagenda

Na weken van hard werken heeft de werkgroep ‘kernagenda Waardenburg’ op 3 november de kernagenda van Waardenburg overhandigd aan wethouder ‘kerngericht werken’ Rutger van Stappershoef. De werkgroep bestaat uit een tiental enthousiaste Waardenburgers, die zich sterk willen maken voor de leefbaarheid in het dorp.
In deze kernagenda, die een uitwerking is van de eerder verschenen Gebiedsvisie voor Waardenburg, heeft de werkgroep plannen en ideeën voor de toekomst verwoord op het gebied van ‘voorzieningen en wonen’, ‘verkeer en mobiliteit’ en ‘natuur, cultuur en recreatie’.


De kernagenda is een startdocument, dat de komende jaren nog regelmatig geactualiseerd zal worden. Wij als werkgroep willen ons gaan inzetten voor het uitvoeren van de onderwerpen uit de kernagenda. Zo wordt ons dorp mooier, schoner en toegankelijker, ofwel: leefbaarder. Natuurlijk kunnen niet alle benodigde aanpassingen in één keer worden opgepakt, maar samen met de inzet van andere Waardenburgers willen we zeker proberen de komende jaren verbeteringen zichtbaar te maken. Bij deze krant vind je de kernagenda als bijlage. We hopen dat we hiermee iedereen enthousiast hebben kunnen maken om Waardenburg nog mooier en leefbaarder te maken.